Lebih Banyaklah Mendengar

Lebih Banyaklah Mendengar

Tuhan menganugerahkan setiap indera pada manusia sebagai tools untuk memahami kehidupan. Dengan alat-alat tersebut, manusia mampu memahami dirinya, sekitar, alam semesta bahkan Tuhannya. Alat indera manusia juga berfungsi untuk menghantarkan manusia ke jalan kebenaran. Asal digunakan sesuai dengan nurani dan tuntunan Tuhan.

Read More